دکتر علی پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر علی پور

دکتر علی پور

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : z.alipour@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دکتر علی پور
دوره کارشناسی : رشته خاکشناسی دانشگاه تهران (رتبه اول)
کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس (رتبه اول)
دکترا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

سابقه فعالیت

مهارت ها

 • زبان های خارجی
  • انگلیسی
   80%
 • نرم افزار زمین آماری و GIS
  • ARCGIS
   80%
  • %
 • نرم افزار آماری
  • SAS
   80%
  • SPSS
   80%